चोघडिया

चोघडिया

चोघडिया 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

जय श्री मणिभद्रवीर दादा  
11 – Mar – 2021

शुभ  06:36:06 –   08:04:58
रोग  08:04:58 –   09:33:49
उद्वेग  09:33:49 –   11:02:40
चल  11:02:40 –   12:31:31
लाभ  12:31:31 –   14:00:22
अमृत  14:00:22 –  15:29:13
काल  15:29:13 –   16:58:04
शुभ  16:58:04 –   18:26:55
अमृत  18:26:55 –  19:57:56
चल  19:57:56 –   21:28:57
रोग  21:28:57 –   22:59:57
काल  22:59:57 –   24:30:58
लाभ  24:30:58 –   26:01:58
उद्वेग  26:01:58 –   27:32:59
शुभ  27:32:59 –   29:03:59
अमृत  29:03:59 –   30:35:00