चोघडिया -2/6/2021

चोघडिया -2/6/2021

चोघडिया -2/6/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
लाभ  05:23:25 –   07:07:20
अमृत  07:07:20 –   08:51:14
काल  08:51:14 –   10:35:09
शुभ  10:35:09 –   12:19:03
रोग  12:19:03 –   14:02:58
उद्वेग  14:02:58 –   15:46:52
चल  15:46:52 –   17:30:47
लाभ  17:30:47 –   19:14:41
उद्वेग  19:14:41 –   20:30:46
शुभ  20:30:46 –   21:46:50
अमृत  21:46:50 –   23:02:54
चल  23:02:54 –   24:18:58
रोग  24:18:58 –   25:35:02
काल  25:35:02 –   26:51:06
लाभ  26:51:06 –   28:07:10
उद्वेग  28:07:10 –   29:23:15
ReplyForward