चोघडिया -2/5/2021

चोघडिया -2/5/2021

चोघडिया -2/5/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:40:01 –   07:19:35
चल  07:19:35 –   08:59:10
लाभ  08:59:10 –   10:38:45
अमृत  10:38:45 –   12:18:20
काल  12:18:20 –   13:57:55
शुभ  13:57:55 –   15:37:30
रोग  15:37:30 –   17:17:05
उद्वेग  17:17:05 –   18:56:40
शुभ  18:56:39 –   20:16:58
अमृत  20:16:58 –   21:37:17
चल  21:37:17 –   22:57:36
रोग  22:57:36 –   24:17:55
काल  24:17:55 –   25:38:14
लाभ  25:38:14 –   26:58:33
उद्वेग  26:58:33 –   28:18:52
शुभ  28:18:52 –   29:39:10