चोघडिया -2/07/2021

चोघडिया -2/07/2021

चोघडिया -2/07/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:26:52 –   07:11:23
लाभ  07:11:23 –   08:55:54
अमृत  08:55:54 –   10:40:25
काल  10:40:25 –   12:24:56
शुभ  12:24:56 –   14:09:27
रोग  14:09:27 –   15:53:58
उद्वेग  15:53:58 –   17:38:29
चल  17:38:29 –   19:23:01
रोग  19:23:01 –   20:38:32
काल  20:38:32 –   21:54:04
लाभ  21:54:04 –   23:09:36
उद्वेग  23:09:36 –   24:25:08
शुभ  24:25:08 –   25:40:40
अमृत  25:40:40 –   26:56:12
चल  26:56:12 –   28:11:44
रोग  28:11:44 –   29:27:15

ReplyForward