चोघडिया -19/01/2022

चोघडिया -19/01/2022

चोघडिया -19/01/2022 1080 1080 ManiBhadra Samadhan


लाभ  07:14:31 –   08:33:52
अमृत  08:33:52 –   09:53:13
काल  09:53:13 –   11:12:34
शुभ  11:12:34 –   12:31:55
रोग  12:31:55 –   13:51:15
उद्वेग  13:51:15 –   15:10:36
चल  15:10:36 –   16:29:57
लाभ  16:29:57 –   17:49:18
उद्वेग  17:49:17 –   19:29:55
शुभ  19:29:55 –   21:10:33
अमृत  21:10:33 –   22:51:10
चल  22:51:10 –   24:31:48
रोग  24:31:48 –   26:12:26
काल  26:12:26 –   27:53:03
लाभ  27:53:03 –   29:33:41
उद्वेग  29:33:41 –   31:19