चोघडिया -18/11/2021

चोघडिया -18/11/2021

चोघडिया -18/11/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  06:45:41 –   08:05:46
रोग  08:05:46 –   09:25:52
उद्वेग  09:25:52 –   10:45:58
चल  10:45:58 –   12:06:03
लाभ  12:06:03 –   13:26:09
अमृत  13:26:09 –   14:46:15
काल  14:46:15 –   16:06:21
शुभ  16:06:21 –   17:26:27
अमृत  17:26:27 –   19:06:27
चल  19:06:27 –   20:46:27
रोग  20:46:27 –   22:26:27
काल  22:26:27 –   24:06:27
लाभ  24:06:27 –   25:46:27
उद्वेग  25:46:27 –   27:26:27
शुभ  27:26:27 –   29:06:27
अमृत  29:06:27 –   30:46:28

ReplyForward