चोघडिया -18/08/2021

चोघडिया -18/08/2021

चोघडिया -18/08/2021 150 150 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:51:32 –   07:29:51
अमृत  07:29:51 –   09:08:10
काल  09:08:10 –   10:46:29
शुभ  10:46:29 –   12:24:49
रोग  12:24:49 –   14:03:08
उद्वेग  14:03:08 –   15:41:27
चल  15:41:27 –   17:19:46
लाभ  17:19:46 –   18:58:06
उद्वेग  18:58:06 –   20:19:50
शुभ  20:19:50 –   21:41:35
अमृत  21:41:35 –   23:03:20
चल  23:03:20 –   24:25:04
रोग  24:25:04 –   25:46:49
काल  25:46:49 –   27:08:34
लाभ  27:08:34 –   28:30:19
उद्वेग  28:30:19 –   29:52:03

ReplyForward