चोघडिया -18/06/2021

चोघडिया -18/06/2021

चोघडिया -18/06/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:23:06 –   07:07:50
लाभ  07:07:50 –   08:52:35
अमृत  08:52:35 –   10:37:20
काल  10:37:20 –   12:22:05
शुभ  12:22:05 –   14:06:50
रोग  14:06:50 –   15:51:35
उद्वेग  15:51:35 –   17:36:20
चल  17:36:20 –   19:21:05
रोग  19:21:05 –   20:36:21
काल  20:36:21 –   21:51:37
लाभ  21:51:37 –   23:06:53
उद्वेग  23:06:53 –   24:22:09
शुभ  24:22:09 –   25:37:26
अमृत  25:37:26 –   26:52:42
चल  26:52:42 –   28:07:581
रोग  28:07:58 –   29:23:14

ReplyForward