चोघडिया -16/4/2021

चोघडिया -16/4/2021

चोघडिया -16/4/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:55:17 –   07:31:46
लाभ  07:31:46 –   09:08:16
अमृत  09:08:16 –   10:44:46
काल  10:44:46 –   12:21:16
शुभ  12:21:16 –   13:57:46
रोग  13:57:46 –   15:34:16
उद्वेग  15:34:16 –   17:10:46
चल  17:10:46 –   18:47:15
रोग  18:47:15 –   20:10:38
काल  20:10:38 –   21:34:00
लाभ  21:34:00 –   22:57:22
उद्वेग  22:57:22 –   24:20:44
शुभ  24:20:44 –   25:44:07
अमृत  25:44:07 –   27:07:29
चल  27:07:29 –   28:30:51
रोग  28:30:51 –   29:54:13
ReplyForward