चोघडिया -16/05/2021

चोघडिया -16/05/2021

चोघडिया -16/05/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:30:03 –   07:11:56
चल  07:11:56 –   08:53:49
लाभ  08:53:49 –   10:35:42
अमृत  10:35:42 –   12:17:36
काल  12:17:36 –   13:59:29
शुभ  13:59:29 –   15:41:22
रोग  15:41:22 –   17:23:15
उद्वेग  17:23:15 –   19:05:09
शुभ  19:05:09 –   20:23:11
अमृत  20:23:11 –   21:41:14
चल  21:41:14 –   22:59:16
रोग  22:59:16 –   24:17:19
काल  24:17:19 –   25:35:21
लाभ  25:35:21 –   26:53:24
उद्वेग  26:53:24 –   28:11:26
शुभ  28:11:26 –   29:29:29

ReplyForward