चोघडिया -16/05/2021

चोघडिया -16/05/2021

चोघडिया -16/05/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan


लाभ  05:22:50 –   07:07:32
अमृत  07:07:32 –   08:52:15
काल  08:52:15 –   10:36:57
शुभ  10:36:57 –   12:21:39
रोग  12:21:39 –   14:06:22
उद्वेग  14:06:22 –   15:51:04
चल  15:51:04 –   17:35:47
लाभ  17:35:47 –   19:20:29
उद्वेग  19:20:30 –   20:35:48
शुभ  20:35:48 –   21:51:06
अमृत  21:51:06 –   23:06:25
चल  23:06:25 –   24:21:43
रोग  24:21:43 –   25:37:01
काल  25:37:01 –   26:52:20
लाभ  26:52:20 –   28:07:38
उद्वेग  28:07:38 –   29:22:56

ReplyForward