चोघडिया -14/4/2021

चोघडिया -14/4/2021

चोघडिया -14/4/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:57:24 –   07:33:29
अमृत  07:33:29 –   09:09:34
काल  09:09:34 –   10:45:40
शुभ  10:45:40 –   12:21:45
रोग  12:21:45 –   13:57:50
उद्वेग  13:57:50 –   15:33:56
चल  15:33:56 –   17:10:01
लाभ  17:10:01 –   18:46:07
उद्वेग  18:46:07 –   20:09:53
शुभ  20:09:53 –   21:33:40
अमृत  21:33:40 –   22:57:26
चल  22:57:26 –   24:21:13
रोग  24:21:13 –   25:45:00
काल  25:45:00 –   27:08:46
लाभ  27:08:46 –   28:32:33
उद्वेग  28:32:33 –   29:56:20