चोघडिया -14/11/2021

चोघडिया -14/11/2021

चोघडिया -14/11/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  06:42:30 –   08:03:13
चल  08:03:13 –   09:23:55
लाभ  09:23:55 –   10:44:38
अमृत  10:44:38 –   12:05:20
काल  12:05:20 –   13:26:02
शुभ  13:26:02 –   14:46:45
रोग  14:46:45 –   16:07:27
उद्वेग  16:07:27 –   17:28:10
शुभ  17:28:10 –   19:07:33
अमृत  19:07:33 –   20:46:57
चल  20:46:57 –   22:26:20
रोग  22:26:20 –   24:05:44
काल  24:05:44 –   25:45:07
लाभ  25:45:07 –   27:24:31
उद्वेग  27:24:31 –   29:03:54
शुभ  29:03:54 –   30:43:18
ReplyForward