चोघडिया -14/10/2021

चोघडिया -14/10/2021

चोघडिया -14/10/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  06:20:57 –   07:47:28
रोग  07:47:28 –   09:13:59
उद्वेग  09:13:59 –   10:40:30
चल  10:40:30 –   12:07:02
लाभ  12:07:02 –   13:33:33
अमृत  13:33:33 –   15:00:04
काल  15:00:04 –   16:26:35
शुभ  16:26:35 –   17:53:07
अमृत  17:53:07 –   19:26:40
चल  19:26:40 –   21:00:13
रोग  21:00:13 –   22:33:46
काल  22:33:46 –   24:07:20
लाभ  24:07:20 –   25:40:53
उद्वेग  25:40:53 –  27:14:26
शुभ  27:14:26 –   28:47:59
अमृत  28:47:59 –   30:21:33
ReplyForward