चोघडिया -14/07/2021

चोघडिया -14/07/2021

चोघडिया -14/07/2021 150 150 ManiBhadra Samadhan


लाभ  05:32:15 –   07:15:53
अमृत  07:15:53 –   08:59:30
काल  08:59:30 –   10:43:07
शुभ  10:43:07 –   12:26:44
रोग  12:26:44 –   14:10:2
उद्वेग  14:10:22 –   15:53:59
चल  15:53:59 –   17:37:36
लाभ  17:37:36 –   19:21:14
उद्वेग  19:21:14 –   20:37:40
शुभ  20:37:40 –   21:54:07
अमृत  21:54:07 –   23:10:33
चल  23:10:33 –   24:27:00
रोग  24:27:00 –   25:43:27
काल  25:43:27 –   26:59:53
लाभ  26:59:53 –   28:16:20
उद्वेग  28:16:20 –   29:32:46

ReplyForward