चोघडिया -13/6/2021

चोघडिया -13/6/2021

चोघडिया -13/6/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan


उद्वेग  05:22:36 –   07:07:13
चल  07:07:13 –   08:51:50
लाभ  08:51:50 –   10:36:26
अमृत  10:36:26 –   12:21:03
काल  12:21:03 –   14:05:40
शुभ  14:05:40 –   15:50:16
रोग  15:50:16 –   17:34:53
उद्वेग  17:34:53 –   19:19:29
शुभ  19:19:29 –   20:34:53
अमृत  20:34:53 –   21:50:17
चल  21:50:17 –   23:05:41
रोग  23:05:41 –   24:21:04
काल  24:21:04 –   25:36:28
लाभ  25:36:28 –   26:51:52
उद्वेग  26:51:52 –   28:07:16
शुभ  28:07:16 –   29:22:39

ReplyForward