चोघडिया -12/01/2022

चोघडिया -12/01/2022

चोघडिया -12/01/2022 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  07:15:19 –   08:33:51
अमृत  08:33:51 –   09:52:23
काल  09:52:23 –   11:10:55
शुभ  11:10:55 –   12:29:26
रोग  12:29:26 –   13:47:58
उद्वेग  13:47:58 –   15:06:30
चल  15:06:30 –   16:25:02
लाभ  16:25:02 –   17:43:33
उद्वेग  17:43:33 –   19:25:01
शुभ  19:25:01 –   21:06:30
अमृत  21:06:30 –   22:47:58
चल  22:47:58 –   24:29:26
रोग  24:29:26 –   26:10:54
काल  26:10:54 –   27:52:22
लाभ  27:52:22 –   29:33:50
उद्वेग  29:33:50 –   31:15:18