चोघडिया -11/6/2021

चोघडिया -11/6/2021

चोघडिया -11/6/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:22:34 –   07:07:05
लाभ  07:07:05 –   08:51:36
अमृत  08:51:36 –   10:36:08
काल  10:36:08 –   12:20:39
शुभ  12:20:39 –   14:05:10
रोग  14:05:10 –   15:49:42
उद्वेग  15:49:42 –   17:34:13
चल  17:34:13 –   19:18:45
रोग  19:18:45 –   20:34:13
काल  20:34:13 –   21:49:42
लाभ  21:49:42 –   23:05:11
उद्वेग  23:05:11 –   24:20:40
शुभ  24:20:40 –   25:36:08
अमृत  25:36:08 –   26:51:37
चल  26:51:37 –   28:07:06
रोग  28:07:06 –   29:22:35

ReplyForward