चोघडिया -11/4/2021

चोघडिया -11/4/2021

चोघडिया -11/4/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  06:00:38 –   07:36:07
चल  07:36:07 –   09:11:35
लाभ  09:11:35 –   10:47:04
अमृत  10:47:04 –   12:22:32
काल  12:22:32 –   13:58:00
शुभ  13:58:00 –   15:33:29
रोग  15:33:29 –   17:08:57
उद्वेग  17:08:57 –   18:44:26
शुभ  18:44:26 –   20:08:49
अमृत  20:08:49 –   21:33:12
चल  21:33:12 –   22:57:36
रोग  22:57:36 –   24:21:59
काल  24:21:59 –   25:46:22
लाभ  25:46:22 –   27:10:46
उद्वेग  27:10:46 –   28:35:09
शुभ  28:35:09 –   29:59:32