चोघडिया -11/11/2021

चोघडिया -11/11/2021

चोघडिया -11/11/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  06:40:10 –   08:01:22
रोग  08:01:22 –   09:22:34
उद्वेग  09:22:34 –   10:43:45
चल  10:43:45 –   12:04:56
लाभ  12:04:56 –   13:26:08
अमृत  13:26:08 –   14:47:19
काल  14:47:19 –   16:08:31
शुभ  16:08:31 –   17:29:42
अमृत  17:29:43 –   19:08:37
चल  19:08:37 –   20:47:31
रोग  20:47:31 –   22:26:25
काल  22:26:25 –   24:05:20
लाभ  24:05:20 –   25:44:14
उद्वेग  25:44:14 –   27:23:08
शुभ  27:23:08 –   29:02:02
अमृत  29:02:02 –   30:40:57
ReplyForward