चोघडिया -11/08/2021

चोघडिया -11/08/2021

चोघडिया -11/08/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:47:43 –   07:27:19
अमृत  07:27:19 –   09:06:55
काल  09:06:55 –   10:46:32
शुभ  10:46:32 –   12:26:08
रोग  12:26:08 –   14:05:44
उद्वेग  14:05:44 –   15:45:21
चल  15:45:21 –   17:24:57
लाभ  17:24:57 –   19:04:33
उद्वेग  19:04:33 –   20:25:01
शुभ  20:25:01 –   21:45:29
अमृत  21:45:29 –   23:05:57
चल  23:05:57 –   24:26:24
रोग  24:26:24 –   25:46:52
काल  25:46:52 –   27:07:20
लाभ  27:07:20 –   28:27:48
उद्वेग  28:27:48 –   29:48:15

ReplyForward