चोघडिया -10/6/2021

चोघडिया -10/6/2021

चोघडिया -10/6/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  05:22:34 –   07:07:02
रोग  07:07:02 –   08:51:30
उद्वेग  08:51:30 –   10:35:59
चल  10:35:59 –   12:20:27
लाभ  12:20:27 –   14:04:55
अमृत  14:04:55 –   15:49:24
काल  15:49:24 –   17:33:52
शुभ  17:33:52 –   19:18:20
अमृत  19:18:20 –   20:33:52
चल  20:33:52 –   21:49:24
रोग  21:49:24 –   23:04:55
काल  23:04:55 –   24:20:27
लाभ  24:20:27 –   25:35:59
उद्वेग  25:35:59 –   26:51:30
शुभ  26:51:30 –   28:07:02
अमृत  28:07:02 –   29:22:34
ReplyForward