चोघडिया -10/09/2021

चोघडिया -10/09/2021

चोघडिया -10/09/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  06:03:15 –   07:36:56
लाभ  07:36:56 –   09:10:38
अमृत  09:10:38 –   10:44:19
काल  10:44:19 –   12:18:01
शुभ  12:18:01 –   13:51:42
रोग  13:51:42 –   15:25:24
उद्वेग  15:25:24 –   16:59:05
चल  16:59:05 –   18:32:46
रोग  18:32:46 –   19:59:09
काल  19:59:09 –   21:25:31
लाभ  21:25:31 –   22:51:53
उद्वेग  22:51:53 –   24:18:15
शुभ  24:18:15 –   25:44:37
अमृत  25:44:37 –   27:10:59
चल  27:10:59 –   28:37:21
रोग  28:37:21 –   30:03:00

ReplyForward