चोघडिया -1/12/2021

चोघडिया -1/12/2021

चोघडिया -1/12/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  06:55:59 –   08:14:27
अमृत  08:14:27 –   09:32:56
काल  09:32:56 –   10:51:24
शुभ  10:51:24 –   12:09:53
रोग  12:09:53 –   13:28:22
उद्वेग  13:28:22 –   14:46:50
चल  14:46:50 –   16:05:19
लाभ  16:05:19 –   17:23:48
उद्वेग  17:23:48 –   19:05:25
शुभ  19:05:25 –   20:47:02
अमृत  20:47:02 –   22:28:39
चल  22:28:39 –   24:10:16
रोग  24:10:16 –   25:51:53
काल  25:51:53 –   27:33:30
लाभ  27:33:30 –   29:15:07
उद्वेग  29:15:07 –   30:56:45
ReplyForward