चोघडिया -1/10/2021

चोघडिया -1/10/2021

चोघडिया -1/10/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  06:13:44 –   07:42:58
लाभ  07:42:58 –   09:12:13
अमृत  09:12:13 –   10:41:28
काल  10:41:28 –   12:10:42
शुभ  12:10:42 –   13:39:57 
रोग  13:39:57 –   15:09:12
उद्वेग  15:09:12 –   16:38:27
चल  16:38:27 –   18:07:41
रोग  18:07:42 –   19:38:31
काल  19:38:31 –   21:09:20
लाभ  21:09:20 –   22:40:09
उद्वेग  22:40:09 –   24:10:58
शुभ  24:10:58 –   25:41:47
अमृत  25:41:47 –   27:12:36
चल  27:12:36 –   28:43:25
रोग  28:43:25 –   30:14:15
ReplyForward