चोघडिया -1/08/2021

चोघडिया -1/08/2021

चोघडिया -1/08/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:42:05 –   07:23:23
चल  07:23:23 –   09:04:40
लाभ  09:04:40 –   10:45:57
अमृत  10:45:57 –   12:27:14
काल  12:27:14 –   14:08:31
शुभ  14:08:31 –   15:49:48
रोग  15:49:48 –   17:31:05
उद्वेग  17:31:05 –   19:12:23
शुभ  19:12:22 –   20:31:10
अमृत  20:31:10 –   21:49:57
चल  21:49:57 –   23:08:44
रोग  23:08:44 –   24:27:31
काल  24:27:31 –   25:46:18
लाभ  25:46:18 –   27:05:05
उद्वेग  27:05:05 –   28:23:52
शुभ  28:23:52 –   29:42:40

ReplyForward