चोघडिया -1/07/2021

चोघडिया -1/07/2021

चोघडिया -1/07/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  05:26:31 –   07:11:04
रोग  07:11:04 –   08:55:38
उद्वेग  08:55:38 –   10:40:12
चल  10:40:12 –   12:24:45
लाभ  12:24:45 –   14:09:19
अमृत  14:09:19 –   15:53:53
काल  15:53:53 –   17:38:27
शुभ  17:38:27 –   19:23:00
अमृत  19:23:01 –   20:38:29
चल  20:38:29 –   21:53:58
रोग  21:53:58 –   23:09:27
काल  23:09:27 –   24:24:56
लाभ  24:24:56 –   25:40:25
उद्वेग  25:40:25 –   26:55:54
शुभ  26:55:54 –   28:11:23
अमृत  28:11:23 –   29:26:52

ReplyForward